Als je moet bemiddelen...

een stappenplan

Graag bied ik je dit stappenplan aan. Je kan het gebruiken als je bemiddelt tussen twee partijen, bij een conflict, bij een belangenbehartiging, bij een ruzie. Natuurlijk hebben we het hier over professionele communicatie en niet over de privé sfeer, alhoewel…

Bij fusies van afdelingen, broodnodige samenwerking tussen personen of bij het bemiddelen tussen twee belanghebbende partijen is het belangrijk dat je mikt op een positief resultaat met tenminste één stap vooruit.

Als jij bemiddelt, kan je gebruik maken van het stappenplan. Het heeft bewezen, meermaals, te werken.  Het vraagt van jou een neutrale houding, constructieve gespreksvaardigheden én het vasthouden aan een effectieve strategie.

Bemiddelen is noodzakelijk wanneer meer dan één partij het niet eens is en op professioneel vlak samen niet tot een overeenstemming komt. Partijen vallen elkaar aan en gaan in een welles-nietes-spelletje. Wanneer jij als moderator dan nog in de positie terecht komt, waar je door één van de partijen als partijdig wordt beschouwd, dan zijn de poppen helemaal aan het dansen en ben je in de dramadriehoek terecht gekomen.

Bij een bemiddeling is het erg belangrijk om focus te houden op het gemeenschappelijke belang van beide partijen, dus binnen welk groter doel de oplossing dient te kaderen.

De twee laatste kolommen zijn zeer belangrijke en zonder deze niet-feitelijke acties is lukken in het opzet gedoemd!

Als bemiddelaar ….

Stappenplan

Feitelijke acties

Check akkoord op inhoud en vat samen

Verwordt de emotie en vat samen.

Stap 1

Voer een gesprek met elk van de partijen apart.

 

 

 

Beluister inhouden, feiten, interpretaties.

ja

ja

 

Vraag naar bereidheid om met elkaar tot een oplossing te komen van elke partij.

ja

ja

Stap 2

Gesprek met de partijen samen: start, inleiding

 

 

 

Vermeldt de communicatieve spelregels:

–       Dank voor de bereidheid tot gesprek

–       Vraag om met elkaar niet in onderbreking of verdediging te gaan..

ja

 

 

Jij verwoordt feiten en emoties van A

uit stap 1

Ja bij A

ja

 

Jij verwoordt feiten en emoties van B uit stap 1

Ja bij B

ja

Stap 3

Gesprek met de partijen samen: middenstuk, aanzet

 

 

 

Jij vraagt aan A welke de ideale oplossing voor de situatie zou zijn.

Ja bij A

ja

 

Jij vraagt aan B welke de ideale oplossing zou zijn voor de situatie.

Ja bij B

ja

 

Jij vraagt aan A tot welke kleine toegeving A bereid zou zijn.

Ja bij A

ja

 

Jij vraagt aan B welke kleine toegeving B zou willen doen.

Ja bij B

ja

Stap 4

Gesprek met de partijen samen: middenstuk, onderhandeling

 

 

 

Je bevraagt beiden: “Waar staan we nu in functie van onze gemeenschappelijke focus?”

Ja

ja

 

Modereer verder het gesprek met de focus op het gemeenschappelijk, laat niet toe dat ze teruggaan naar vorige stappen.

Telkens

telkens

Stap 5

Besluit van het gesprek

 

 

 

Laat de afspraak herhalen door A

Ja bij A

ja

 

Laat de afspraak herhalen door B

Ja bij B

Ja

Stap 6

Afronding gesprek

 

 

 

Vat de gemaakte afspraken samen en bevraag hun gevoel daarbij.

ja

ja

 

Dank voor het gesprek en voor hun bereidheid daartoe.

 

 

 

Het kan geforceerd overkomen, doch met een duidelijke gespreksstructuur win je als je met gekwetste ‘zielen’ of tegenstrijdige meningen te maken hebt. Wanneer jij de bemiddelaar bent, bepaal jij het eindresultaat door partijdig te zijn.

Bemiddelen is niet altijd de juiste oplossing, het kan alleen als je niet betrokken bent, maar wel verantwoordelijke van de partijen. Veel succes!

 

Pin It on Pinterest

Share This