De duidelijke directeur

Leerlingen, ouders, leerkrachten, het schoolbestuur, de participatieraad, de collega-directeurs in de scholengemeenschap, de inspectie… Als directeur ben je het aanspreekpunt en de informatiebron voor veel partijen, ook als er moeilijke knopen moeten doorgehakt worden. Iedereen altijd z’n zin geven is onmogelijk, maar je kunt wel controleren hoe je beslissingen doorpraat en erover communiceert. Een directeur die erin slaagt een boodschap open en duidelijk te brengen, oogst niet steeds instemming, maar wel begrip en respect.

Schoolcultureel management

Dit boek is de neerslag van de professionele ervaring van Paul Mahieu (onderzoeker-hoogleraar) en Karina Verhoeven (coach en trainer van schoolleiders en -teams), die de voorbije dertig jaar op hun eigen manier bezig waren met schoolorganisatie en de ontwikkeling ervan. Het raakvlak tussen de ervaringen van hun beiden vormt het thema van dit boek: schoolcultuur. In dit boek worden die ervaringen gesystematiseerd, geconcretiseerd en geïllustreerd. De lezer mag dus een theoretisch kader verwachten, aangevuld met getuigenissen, praktische instrumenten en voorbeelden.

November

Wat doet het met je, als plots de grond onder je voeten wordt weggemaaid? Schaamte, schuld en twijfel steken de kop op.

Het verhaal gaat over Susan, die heel wat watertjes doorzwom. Ze krijgt een TIA en komt in het ziekenhuis terecht. Haar kamergenote is een veel oudere dame, Selina.                                                                                                                   

Selina blijkt een krachtdadige vrouw te zijn, wiens levenspatroon overeenkomsten vertoont met dat van Susan. Tijdens het verblijf in de kamer krijgt Susan inzicht om een positieve weg in te slaan.

In dit boek lees je hoe Susan deze week ondergaat en nadenkt.                         

Het boek volgt de chronologie van een week, met daarnaast flashbacks, naar de meest ingrijpende fragmenten uit het leven van Susan. 

Pin It on Pinterest

Share This